Höga brukarvikter

Höga brukarvikter

Hos Euforia hjälpmedelsbutik online och i Stockholm så har vi ett stort utbud av hjälpmedel som är anpassade för en högre brukarvikt. Vanliga hjälpmedel är i regel ej lämpade för personvikter över hundra kilo, varför vi i denna produktkategori har valt ut produkter särskilt lämpade för en högre brukarvikt.

Visar 1–16 av 31 resultat

Ett urval av våra hjälpmedelsleverantörer
hjälpmedel leverantörer